@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:1999,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Społeczna integracja dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie i środowisku lokalnym",
  pages     = "97--133",
  year      = "1999",
  booktitle = "Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, ISBN: 8388030302",
  publisher = ""Impuls"",
  address   = "Kraków",
}