@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2000,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Stopień społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie i środowisku lokalnym",
  pages     = "74--82",
  year      = "2000",
  booktitle = "Dylematy pedagogiki specjanej, ISBN: 8372710686",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
  address   = "Kraków",
}