@InCollection{Sobczak:1999,
  author  = "R. Sobczak",
  title     = "Analiza strategiczna w tworzeniu programów przekazywania wiedzy",
  pages     = "199--202",
  year      = "1999",
  booktitle = "Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską, ISBN: 8386832819",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}