@InCollection{Malinowski:1998,
  author    = "A. Malinowski",
  title     = "Problemy stosowania badań antropologicznych w archeologii",
  pages     = "65--75",
  year      = "1998",
  booktitle = "Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, ISBN: 8390752913",
  publisher = "Muzeum Archeologiczne",
  address   = "Poznań",
  series    = "Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses : 9",
}