@InCollection{Szczęsna-Szeib:2002,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Wychowawca wobec wyzwań tworzenia i prowadzenia kolonijnej grupy wychowawczej",
  pages     = "31--38",
  year      = "2002",
  booktitle = "Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś, ISBN: 83919386",
  publisher = "Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP",
  address   = "Zielona Góra",
}