@InCollection{Pająk:2001,
  author  = "G. Pająk",
  title     = "Modele struktur bazy danych",
  pages     = "237--256",
  year      = "2001",
  booktitle = "Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, ISBN: 8385911375",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
}