@InCollection{Fic:1999,
  author    = "M. Fic",
  title     = "Determinanty funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce : elementy promocji w uczelni wyższej",
  pages     = "83--90",
  year      = "1999",
  booktitle = "Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non-profit, ISBN: 8387708100",
  publisher = "Wydaw. "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu",
}