@InCollection{Michalska:2001,
  author  = "M. Michalska and A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Polityka zatrudniania i wynagradzania w M¦PH",
  pages     = "75--82",
  year      = "2001",
  booktitle = "Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji, ISBN: 8387294225",
  publisher = "Wydaw. Organon",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Phare",
}