@InCollection{Witczak:2002,
  author    = "M. Witczak and J. Korbicz",
  title     = "Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń i identyfikacji nieliniowych systemów dynamicznych",
  pages     = "427--464",
  year      = "2002",
  booktitle = "Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, ISBN: 8320427347",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : T. 3",
}