@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2002,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Możliwości i granice edukacyjnej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie",
  pages     = "210-215",
  year      = "2002",
  booktitle = "Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej, ISBN: 8372991391",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
}