@InCollection{Matkowski:2002,
  author    = "J. Matkowski",
  title     = "Funkcyjne równania",
  pages     = "446--447",
  year      = "2002",
  booktitle = "Wielka Encyklopedia PWN, ISBN: 8301136723",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 9",
}