@InCollection{Osmańska-Furmanek:2002,
  author  = "W. Osmańska-Furmanek and J. Lipińska and J. Jędryczkowski",
  title     = "Komputerowa diagnostyka w modelu edukacyjnym dla dorosłych",
  pages     = "357--361",
  year      = "2002",
  booktitle = "Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, ISBN: 832292268X",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : 2421",
}