@InCollection{Hawrysz:2002,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Językowe wykładniki dydaktycznej funkcji wyroków sądu wójtowskiego m. Opola (1698-1721)",
  pages     = "155--164",
  year      = "2002",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}