@InCollection{Cebrat:1999,
  author    = "S. Cebrat and M. Dudek",
  title     = "Periodyczność w zdolnościach kodujących DNA",
  pages     = "69--92",
  year      = "1999",
  booktitle = "Symetrie, systemy, ewolucja, ISBN: 832291864X",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Studium Generale : t. 8",
}