@InCollection{£uczyk:2002,
  author  = "M. £uczyk",
  title     = "Infinitivnye predlo¾enija kak trudnyj slučaj grammatiki v obučenii russkomu jazyku kak inostrannomu polskich studentov-filologov",
  pages     = "30--35",
  year      = "2002",
  booktitle = "Tradicii i innovacii v prepodavanii russkogo jazyka v vyze i ¹kole : me¾vuzovskij sbornik metodičeskich materialov",
  publisher = "Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet",
  address   = "Tomsk",
}