@InCollection{Ilciów:2002,
  author  = "A. Ilciów and A. Fidali and E. Mania",
  title     = "Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w obliczu globalizacji",
  pages     = "27--36",
  year      = "2002",
  booktitle = "Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ISBN: 8388842226",
  publisher = "Wydaw. "Maria"",
  address   = "Nowa Ruda",
}