@InCollection{Góralewska-Słońska:2002,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Europejski wymiar edukacji czynnikiem pogłębiającym współpracę krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych",
  pages     = "125--132",
  year      = "2002",
  booktitle = "Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, ISBN: 8388842234",
  publisher = "Wydaw. "Maria"",
  address   = "Nowa Ruda",
}