@InCollection{Zuchewicz:2002,
  author  = "T. Zuchewicz",
  title     = "O pisaniu w języku obcym, internecie oraz autonomii studentów filologii germańskiej",
  pages     = "183--190",
  year      = "2002",
  booktitle = "Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych : badania i refleksje, ISBN: 832321235X",
  publisher = "Wydaw. Naukowe UAM",
  address   = "Poznań",
  series    = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Językoznawstwo Stosowane",
}