@InCollection{Romankiewicz:2002,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title     = "Wpływ mikrododatku żelaza na modyfikację siluminu AK20",
  pages     = "72--76",
  year      = "2002",
  booktitle = "Polska metalurgia w latach 1998-2002, ISBN: 8391015920",
  editor    = "red. K. Świątkowski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  address   = "Kraków",
  volume    = "T. 2",
}