@InCollection{Hładkiewicz:2002,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Ucieczka od peryferyjności. Region lubuski w przestrzeni europejskiej",
  pages     = "97--106",
  year      = "2002",
  booktitle = "Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa",
  editor    = "pod red. nauk. Bernardetty Nitschke",
  publisher = "Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}