@InCollection{Korbicz:2002,
  author    = "J. Korbicz and M. Witczak",
  title     = "Observer-based approaches to fault diagnosis",
  pages     = "135--151",
  year      = "2002",
  booktitle = "Automatyka - sterowanie - zarządzanie : książka jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Kazimierza Mańczaka, ISBN: 8385847782",
  editor    = "red. Jakub Gutenbaum",
  publisher = "Instytut Badań Systemowych PAN",
  address   = "Warszawa",
}