@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Samoocena dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jako wyznacznik ich społecznych zachowań",
  pages     = "265-273",
  year      = "2003",
  booktitle = "Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, ISBN: 8370964664",
  editor    = "red. Teresa Sołtysik, Jolanta Sudar-Malukiewicz",
  publisher = "Akademia Bydgoska",
  address   = "Bydgoszcz",
}