@InCollection{Sapeńko:2001,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Filozof i Sofia. Zasada absolutna jako jedność (zasada monizmu); tł. z ros.",
  pages     = "65--71",
  year      = "2001",
  booktitle = "Niemarksistowska filozofia rosyjska : antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cz. 1 *, ISBN: 8388679066",
  editor    = "Red., wybór, przedm. Lilianna Kiejzik",
  publisher = "Wydaw. "Ibidem"",
  address   = "Łódź",
}