@InCollection{Sapeńko:2002,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Ideał doskonałości absolutnej. Bóg i deifikacja stworzenia / Mikołaj Łosski; tł. z ros.",
  pages     = "91--105",
  year      = "2002",
  booktitle = "Niemarksistowska filozofia rosyjska : antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cz. 2 *, ISBN: 8388679201",
  editor    = "red. i wybór Lilianna Kiejzik",
  publisher = "Wydaw. "Ibidem"",
  address   = "Łódź",
}