@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:1996,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Propozycje ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania przez nauczyciela szkoły specjalnej na zajęciach prowadzonych metodą ośrodków pracy",
  pages     = "97--104",
  year      = "1996",
  booktitle = "Elementy metodyki nauczania dzieci klas 1-3 szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : praca zbiorowa, ISBN: 8386335297",
  editor    = "pod red. Olgi Likszto",
  publisher = "Osrodek Doskonalenia Nauczycieli",
  address   = "Zielona Góra",
}