@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:1996,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Gdy masz w klasie dziecko jąkające się",
  pages     = "105--110",
  year      = "1996",
  booktitle = "Elementy metodyki nauczania dzieci klas 1-3 szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : praca zbiorowa, ISBN: 8386335297",
  editor    = "pod red. Olgi Likszto",
  publisher = "Osrodek Doskonalenia Nauczycieli",
  address   = "Zielona Góra",
}