@InCollection{Szczęsna-Szeib:2002,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Instytucjonalne formy doskonalenia kompetencji wobec postulatów i oczekiwań nauczycieli-wychowawców w aspekcie profilaktyki wypalenia zawodowego",
  pages     = "191--200",
  year      = "2002",
  booktitle = "Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, ISBN: 83893321165",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}