@InCollection{Ilciów:2003,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Finansowanie działalności instytucji kulturalnych, założenia, problemy, praktyka",
  pages     = "206--211",
  year      = "2003",
  booktitle = "Zarządzanie rozwojem lokalnym, ISBN: 8391853705",
  editor    = "red. M. Fic, K. Dzieńdziura",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Sulechów",
}