@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Dyslalia",
  pages     = "845--849",
  year      = "2003",
  booktitle = "Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 1: A-F, ISBN: 838814992X",
  publisher = "Wydaw. Akademickie "Żak"",
  address   = "Warszawa",
}