@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Jakość form edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "171--183",
  year      = "2003",
  booktitle = "Człowiek niepełnosprawny : sprawność w niepełnosprawności, ISBN: 837096480X",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Kościelskiej",
  publisher = "Wydaw. Akademii Bydgoskiej",
  address   = "Bydgoszcz",
}