@InCollection{Ilciów:2003,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej",
  pages     = "155--161",
  year      = "2003",
  booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, ISBN: 8388327658",
  editor    = "red. M. Fic, P. Kużdowicz",
  publisher = "Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar"",
  address   = "Głogów",
}