@InCollection{Bryś:2003,
  author  = "G. Bryś and J. Marcinowski",
  title     = "Nośność kątownika stalowego zamocowanego jednym ramieniem do blachy węzłowej",
  pages     = "141--149",
  year      = "2003",
  booktitle = "Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, ISBN: 8389321483",
  editor    = "red. nauk R. Świtka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}