@InCollection{Kuczma:2003,
  author  = "M. Kuczma and K. Kula",
  title     = "Zastosowanie metody elementów skończonych w mechanice płyt włóknokompozytowych",
  pages     = "349--369",
  year      = "2003",
  booktitle = "Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, ISBN: 8389321483",
  editor    = "red. nauk R. Świtka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}