@InCollection{Paprzycka:2003,
  author  = "E. Paprzycka and E. Mianowska",
  title     = "Zastosowanie panelu. Przegląd badań panelowych realizowanych w Zielonej Górze",
  pages     = "63--78",
  year      = "2003",
  booktitle = "Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej : polskie i niemieckie badania podłużne: (Longitudinal Study), ISBN: 8389321424",
  editor    = "red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}