@InCollection{Ilciów:2003,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Zapewnienie jakości kształcenia w europejskiej szkole wyższej",
  pages     = "207--213",
  year      = "2003",
  booktitle = "Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych, ISBN: 8388327682",
  editor    = "red. nauk. D. Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Głogów",
}