@InCollection{Mikołajczak:2003,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Co skrywa bielmo? Zbigniewa Herberta wiersz o życiu i śmierci",
  pages     = "149--157",
  year      = "2003",
  booktitle = "Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, ISBN: 8389321432",
  editor    = "red. nauk. Jerzy Brzeziński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski : 1",
}