@InCollection{Brukszta:1996,
  author  = "A. Brukszta and K. £asiński",
  title     = "Minimalizacja opracowania i analiza struktury tablicy decyzyjnej w komputerowym wspomaganiu projektowania",
  pages     = "62--70",
  year      = "1996",
  booktitle = "Rozwój techniki a problemy kszta³cenia technicznego, ISBN: 8385491813",
  editor    = "red. K. Lenik",
  publisher = "Lubelskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Lublin",
}