@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Samoocena a uczestnictwo w lokalnym środowisku młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "165--178",
  year      = "2003",
  booktitle = "Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych, ISBN: 8322720831",
  editor    = "red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}