@InCollection{Jakubowski:2004,
  author  = "J. Jakubowski and M. Malinowski and T. Nadolny and M. Mądrygał",
  title     = "Zarządzanie rozwojem produktu poprzez model cyfrowy",
  pages     = "493--500",
  year      = "2004",
  booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, ISBN: 8320429528",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
}