@InCollection{Hładkiewicz:2003,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Polityczny wymiar globalizacji",
  pages     = "23--28",
  year      = "2003",
  booktitle = "Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, ISBN: 8388059378",
  editor    = "pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury",
  address   = "Zielona Góra",
}