@InCollection{Kobyłecki:2003,
  author  = "G. Kobyłecki",
  title     = "O wykorzystaniu Akademii Sieci Cisco w procesie kształcenia i dokształcania nauczycieli przedmiotów ogólnotechnicznych",
  pages     = "295--299",
  year      = "2003",
  booktitle = "Praca : zawód : rynek pracy, ISBN: 8391199886",
  publisher = "Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej",
  address   = "Zielona Góra",
}