@InCollection{Płuciennik-Koropczuk:2003,
  author  = "E. Płuciennik and M. Szustakowski and T. Kuczyński",
  title     = "Bilans azotu i fosforu w intensywnej hodowli drobiu i ich oddziaływanie na środowisko",
  pages     = "277--283",
  year      = "2003",
  booktitle = "Obieg pierwiastków w przyrodzie, ISBN: 8385805907",
  publisher = "Dział Wydawnictw IOŚ",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 2",
}