@InCollection{Szczęsna-Szeib:2003,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Wspierać wspierających - wokół problematyki wsparcia wychowawców",
  pages     = "235--249",
  year      = "2003",
  booktitle = "Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego; T. 2: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, ISBN: 8373082549",
  editor    = "pod red. Doroty Rybczyńskiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}