@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Klasa specjalna",
  pages     = "586--587",
  year      = "2003",
  booktitle = "Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, ISBN: 8389501066",
  editor    = "red. nauk. Tadeusz Pilch",
  publisher = "Wydaw. Akademickie "Żak"",
  address   = "Warszawa",
}