@InCollection{Eckert:2004,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Drewniany detal architektoniczny w kamienicy mieszczańskiej w Zielonej Górze - dziedzictwo XVIII-wiecznego budownictwa szkieletowego",
  pages     = "209--215",
  year      = "2004",
  booktitle = "Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, ISBN: 8387256633",
  editor    = "red. W. Czarnecki, M. Proniewski",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku",
  address   = "Białystok",
}