@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Samoocena dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną zagrożonych zaburzeniami odżywiania się",
  pages     = "87--98",
  year      = "2003",
  booktitle = "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa, ISBN: 8373083324",
  editor    = "pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}