@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2002,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Uwarunkowania skuteczności edukacyjnej integracji dzieci z niepełnosprawnością umysłową",
  pages     = "161--167",
  year      = "2002",
  booktitle = "Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, ISBN: 837299322X",
  editor    = "pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause",
  publisher = "Wydaw. Uniweersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
  series    = "Dyskursy Pedagogiki Specjalnej : T. 3",
}