@InCollection{Góralewska-Słońska:2004,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Atuty polskiego dyrektora szkoły na unijnym rynku pracy",
  pages     = "475--483",
  year      = "2004",
  booktitle = "Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, ISBN: 8389712040",
  editor    = "red. nauk. M. Dudek",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}