@InCollection{Góralewska-Słońska:2004,
  author  = "A. Góralewska",
  title     = "Samoocena jako czynnik wpływający na efektywność pracy",
  pages     = "258--265",
  year      = "2004",
  booktitle = "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej : problematyka zasobów ludzkich",
  editor    = "red. E. Niedzielski",
  publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
  address   = "Olsztyn",
}