@InCollection{Dyszak:2004,
  author  = "W. Dyszak and E. Grochowska and J. Marcinowski and A. Matysiak",
  title     = "Badania doświadczalne zespolonej belki stalowo-betonowej rozprężanej w strefie ściskanej",
  pages     = "329--336",
  year      = "2004",
  booktitle = "Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, ISBN: 8371251211",
  editor    = "red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek",
  publisher = "Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  address   = "Wrocław",
}